Menu

logo-bg

 bg   en   de    el  ro   sr  it  ru   fr   es   sq al  tr   

Евриком - водещ производител на парафин, восъци и свещи

e-1 e-2 e-3 e-4

 

Фирма “Евриком” ЕООД е основана през 1993 г. в гр.Стара Загора, България, със 100% частен капитал. Основната ни дейност е разработване и производство на восъци за различни приложения, доставка на парафин и други восъци, производство на парафинови свещи.  

“Евриком” ЕООД е лидер на българския пазар по обем на продажби на парафин, восъци и свещи и една от големите фирми на Балканите в този бранш.

Постигнатите успехи се дължат на: 

 • Създадената бизнесорганизация за надеждна доставка на парафин и производство на специални восъци съгласно изискванията на нашите клиенти
 • Порядъчност и коректност в отношенията с нашите бизнеспартньори
 • Силно мотивиран персонал - съчетание от опитни професионалисти и енергични и амбициозни млади специалисти 
 • Благоприятно географско разположение на базата ни в Стара Загора спрямо нашите основни доставчици и клиенти 


Производствената и складова база на фирмата са разположени на собствен парцел от 7930 кв.м с прилежащ ж.п. коловоз в Индустриална зона на гр.Стара Загора.

Съвременното лабораторно и производствено оборудване и автоматизация на производствения процес осигуряват постоянно високо качество на нашите продукти.

Застроената складова и производствена площ от 2100 кв. м позволява едновременно съхранение на 600 т твърд и течен парафин, производство на 15 т восъчни смеси и 6 т свещи в денонощие.

e-5 e-6 e-7 e-8

 

Политика по качество

Политиката по качество е насочена към утвърждаване позицията на Евриком ЕООД, като водеща фирма в производство на свещи и доставката на парафин, церезин и стеарин на националния и международния пазар.

За реализация на политиката по качество, ръководството на Евриком ЕООД прилага следните основни принципи:

 •     - непрекъснато изучаване на потребностите и изискванията на клиентите, с цел повишаване на тяхната удовлетвореност и разширяване на пазарните възможности и конкурентоспособност;
 •     - спазване на договорните изисквания с клиентите, при осигуряване на високо качество и в съответствие с действащите нормативни изисквания;
 •     - водеща роля на ръководството по отношение на управление на качеството и управление на риска;
 •     - прилагане на процесен подход при планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите;
 •     - поддържане ефикасността на системата и непрекъснатото й подобрение посредством периодични прегледи и анализи с отчитане мнението и интересите на заинтересованите страни;
 •     - осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и подобряване на СУК;
 •     - приобщаване на персонала посредством периодично информиране за състоянието и разясняване насоките за развитие на организацията;
 •     - стремеж към непрекъснато подобряване на СУК.

Ръководството на Евриком ЕООД декларира личното си участие и отговорност за ефикасността на внедрената система за управление на качеството и за изпълнение на обявената политика по качество.

Обхват на Система за управление на качеството на Евриком ЕООД

Обхватът на СУК е определен като: търговия с парафин, микрокристални восъци, стеарин и други суровини за производство на свещи. Производство и търговия със свещи. Производство на восъчни смеси. Производство на смеси според изискванията на RAL.

facebook 3   twitter   google plus   linkedin 1

Контакти

6000 гр. Стара Загора, бул. Княз Александър Батенберг 28
тел. +359 42 692900, 630828, факс +359 42 649088
e-mail: office(at)evricom.com

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн